Privacy / Disclaimer / GDPR verklaring(en)

Bijberoep

De eigenaar, William Geldhof, heeft het project studioAW als bijberoep. Daaruit volgt dan dat de eigenaar niet de mogelijkheid heeft om grootschalige websiteprojecten te realiseren of u als klant constant op te volgen (Google ranking, analytics, …).  De eigenaar richt zich met het project studioAW vooral naar de kleine zelfstandigen / particulieren waar de noden minder groot zijn.
Voor die grootschalige projecten waar er continue opvolging/support vereist is, verwijst de eigenaar u met plezier door naar de meer professionele communicatiebedrijven in en rond Roeselare.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

– De persoonsgegevens die u aan de eigenaar verstrekt, worden desgevallend opgenomen in één of meerdere beveiligde bestanden. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening en de werking van de eigenaar en voor de uitvoering van gevraagde diensten (facturatie ; jaarlijkse prijslijst aan bestaande klanten; offertes)

De bewaarde gegevens : Klantnaam, adres, postnummer, gemeente, ondernemingsnummer, emailadressen, telefoonnummers, btwnr

– U heeft vanzelfsprekend het recht om uw persoonsgegevens in te zien en ze te laten verbeteren of verwijderen.
Zendt u gerust een mail naar info@osib.be indien u een vraag hebt over uw gegevens.
U kunt ook contact opnemen met 
William Geldhof
Germain Hoetstraat 29
8800 Roeselare
telefoon: 0476922641
– Verzamelde gegevens worden alleen door ons gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.
– We zijn ook niet van plan om mailings rond te sturen voor marketingdoeleinden.

Cookiebeleid

We gebruiken op deze site cookies. Zowel functionele als analytische cookies (Google Analytics).

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

– Tenzij anders aangegeven, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. Niets van deze site mag gedownload worden en gecopieerd. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) is altijd een voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.
– Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, met name – doch niet uitsluitend – over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen,   zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten.

Aansprakelijkheid

– StudioAW is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

Afspraken hardware/websiteprovider

Door van onze diensten gebruik te maken onderschrijft de gebruiker het feit dat in geen van de in de site vermelde oplossingen hardware moet verstrekt worden door de eigenaar. Alle oplossingen, voorgesteld op de site, zijn software oplossingen.
Voor website-oplossingen onderschrijft de bezoeker het feit dat in geen van de in de site vermelde oplossingen de eigenaar als websiteprovider als dusdanig optreedt. Iedere uitzondering op bovenstaande moet contractueel vastgelegd worden.

Prijzen

Ieder jaar in januari worden de prijzen gezet. Iedere klant van ons wordt daarvan op de hoogte gebracht. De prijzen zijn dan terug voor één jaar geldig.

Componenten gebruikt in de geleverde websites en projecten  

Onderstaande componenten worden gebruikt in de meerderheid van de projecten  :

Firefox / Chrome

Filezilla

Gimp

Inkscape

Visual Studio Code / Notepad++ / Vim 

Wordpress – Themify themes en plugins

Juicebox gallery

jAlbum

Google fonts